ВАДЖРАСАТВА, ВАДЖРАСАТВА В СОЮЗІ З ЯБ-ЮМ

    

Стоскладова Мантра Ваджрасаттви

Стоскладова Мантра Ваджрасаттви ( прочитання українською з тібетської):

 


ОМ
БЕН ДЗА СА ТО СА МА Я МА НУ ПА ЛА Я
БЕН ДЗА СА ТО ТЕ НО ПА
ТІ ТХА ДРІ ДХО МЕ БхА ВА
СУ ТО КХА ЙО МЕ БхА ВА
СУ ПО КХА ЙО МЕ БхА ВА
А НУ РАГ ТО МЕ БхА ВА
САР ВА СІДДХІ МЕМ ПтРА Я ЦА
САР ВА КАР МА СУ ЦА МЕ
ЦІ ТАМ ШРІ Я КУРУ ХУНГ
ХА ХА ХА ХА ХОо
БхА ГА ВАН
САРВА ТАТХА ГАТА
БЕНДЗА МА МЕ МЮН ЦА БЕНДЗІ БхА ВА
МА ХА СА МА Я СА ТОо АаХ / ХУМ ПХЕТ/

 

 

 

Санскрит (сіддхам, http://www.abhidharma.ru/A/Buddha/Content/Vajrasattva.htm):

 

Стоскладова Мантра не вимагає передачі від вчителя. Вона працює сама по собі. Читати її може будь-яка людина. Мантра вивчається, читається, співається або слухається в будь-який час. Також існує звернення до Будди Шак'ямуні або Стоскладова Мантра Татхагати, яка виходить з "Трісамайя-вйюхараджа Тантри".

 

Транслітерація Стоскладової Мантри Ваджрасаттви:

oṃ vajra sattva samaya manupālaya vajra sattva tvenopa tiṣṭha dṛiḍho mebhava sutoṣyo mebhava supoṣyo mebhava anurakto mebhava sarva siddhi ṃme prayaccha sarva karma sucame cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarva tathāgata vajra māme muñca vajrībhava mahā samaya sattva aḥ hūṃ phaṭ

 

Стоскладова Мантра Ваджрасаттви(прочитання українською):

ОМ ВАДЖРАСАТТВА САМАЯ МАНУ ПАЛАЯ
ВАДЖРАСАТТВА ТЕНОПА ТІСТА ДРІДХО МЕБхАВА
СУТО ШЬО МЕБхАВА СУПО ШЬО МЕБхАВА
АНУРАКТО МЕБхАВА САРВА СІДДХІ МЕПРАЯЧЧА
САРВА КАРМА СУЧАМЕ ЧІТТАМ СРЕЙЯм КУРУ ХУМ
ХА ХА ХА ХА ХО БХАГАВАН САРВА ТАТХАГАТА
ВАДЖРА МАМЕ МУНЧА ВАДЖРІ БХАВА МАХА САМАЙЯя
САТТВА Ах
/ ХУМ ПХЕТ/

 

 

Коротка Мантра Ваджрасаттви, тібетською:

 

Транслітерація короткої Мантри Ваджрасаттви, українською :

 

ОМ БЕНЗАРа САТТО ХУМ

 

ОМ АХ РА ПА ЦА НА ДхІ Хай ці знання слугують усім живим істотам для досягнення пробудження, звільнення та просвітління